JTB Foundation heeft ten doel een bijdrage te leveren aan het inzamelen van geld voor instellingen die bijdragen aan de gezondheid van de medemens, in het bijzonder instellingen die bijdragen aan de gezondheid van kinderen en jongeren. Hierbij kan slechts worden gedoneerd aan instellingen, die beschikken over een ANBI-status (of een daarvoor in de plaats te treden regeling).

JTB Foundation tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door fondsenwerving door middel van het deelnemen aan maatschappelijke (sport)evenementen.

Het bestuur van JTB Foundation bestaat uit:

  • Jeroen ten Brummelhuis (voorzitter/penningmeester)
  • Wouter Alberts (secretaris)
  • Mart van Lagen (lid bestuur goede doelen)
 
Beloningsbeleid en fiscale informatie
 

Geen enkel bestuurslid ontvangt een vergoeding voor reiskosten of welke andere vergoeding dan ook.

Donateurs zullen vooraf worden aangegeven voor welk doel zij doneren. Elke euro die zij geven, zal één-op-één aan dit goede doel worden uitbetaald.

Bij het selecteren van de instelling c.q. het goede doel, waarvoor geworven wordt, zal altijd worden voldaan aan de hiervoor genoemde doelstelling.

 
RSIN: 8613.08.670

Status aanvraag ANBI: onderhanden

Geplande sportevenementen

Geplande sportevenementen met als doel het ondersteunen van goede doelen.

 

Zaterdag 4 juni 2022

Zondag 6 november 2022

Spitsbergen Marathon

New York City Marathon

Eerstvolgende sportevenement

Dagen
Uren
Minuten

Support mee

Op dit moment draagt JTB Foundation bij aan: ParkinsonNL.

Scan de QR-code om te betalen voor Gift ParkinsonNL. Gebruik de Camera App op uw telefoon of volg de link.