JTB Forensic & Integrity Services houdt zich bezig met het onderzoeken van feiten op het gebied van financieel-economische criminaliteit zoals verschillende verschijningsvormen van fraude, witwassen, financieren van terrorisme en corruptie. Hierbij wordt veelal samengewerkt in multidisciplinaire teams. Alle onderzoeken worden door JTB Forensic & Integrity Services uitgevoerd met inachtneming van de voor registeraccountants geldende fundamentele beginselen: (1) professionaliteit, (2) integriteit, (3) objectiviteit, (4) vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en (5) vertrouwelijkheid.

In het kader van de beheersing van integriteits- en reputatierisico’s draagt JTB Forensic & Integrity Services ook bij aan verbeteringen bij ondernemingen en instellingen ten aanzien van geconstateerde kwetsbaarheden c.q. tekortkomingen op het gebied van bijvoorbeeld governance, interne beheersing en cultuur.