JTB Audit is specialist op het gebied van auditing. Al dan niet in samenwerking met andere accountantsorganisaties/accountantskantoren voert JTB Audit controle-opdrachten (van jaarrekeningen en subsidieverantwoordingen), beoordelingsopdrachten, diverse andersoortige assurance-opdrachten, opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden en (complexe) (internationale) adviesopdrachten uit.

Als specialist in risk management houdt JTB Audit zich bezig met het proces van het onderkennen en het inschatten van (financiële) risico’s en het vaststellen van de juiste handelswijze hierop. Al dan niet als onderdeel van een multidisciplinair team draagt JTB Audit in dat kader bij aan oplossingen.