JTB Audit

JTB Audit is specialist op het gebied van auditing. Al dan niet in samenwerking met andere accountantsorganisaties/accountantskantoren voert JTB Audit controle-opdrachten (van jaarrekeningen en subsidieverantwoordingen), beoordelingsopdrachten, diverse andersoortige assurance-opdrachten, opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden en (complexe) (internationale) adviesopdrachten uit.

Als specialist in risk management houdt JTB Audit zich bezig met het proces van het onderkennen en het inschatten van (financiële) risico’s en het vaststellen van de juiste handelswijze hierop. Al dan niet als onderdeel van een multidisciplinair team draagt JTB Audit in dat kader bij aan oplossingen.

JTB Forensic & Integrity Services

JTB Forensic & Integrity Services houdt zich bezig met het onderzoeken van feiten op het gebied van financieel-economische criminaliteit zoals verschillende verschijningsvormen van fraude, witwassen, financieren van terrorisme en corruptie. Hierbij wordt veelal samengewerkt in multidisciplinaire teams. Alle onderzoeken worden door JTB Forensic & Integrity Services uitgevoerd met inachtneming van de voor registeraccountants geldende fundamentele beginselen: (1) professionaliteit, (2) integriteit, (3) objectiviteit, (4) vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en (5) vertrouwelijkheid.

In het kader van de beheersing van integriteits- en reputatierisico’s draagt JTB Forensic & Integrity Services ook bij aan verbeteringen bij ondernemingen en instellingen ten aanzien van geconstateerde kwetsbaarheden c.q. tekortkomingen op het gebied van bijvoorbeeld governance, interne beheersing en cultuur.

JTB Foundation

JTB Foundation heeft als doel het leveren van een bijdrage aan het inzamelen van gelden voor al hetgeen bijdraagt aan de gezondheid van de medemens. JTB Foundation tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door fondsenwerving door middel van het deelnemen aan maatschappelijke (sport)evenementen.